Welcome to Shofar Oudtshoorn (Fellowship Group)

Jurgens en Gisela is sedert hulle studentedae betrokke by Shofar Christelike Kerk. Hulle het drie tienerseuns en wou graag hul ervaring as deel van die kerk met hulle deel. Hulle het by ‘n jeugbediening in Oudtshoorn betrokke geraak wat deur hul oudste seun, Gunter, begin is. Die groepie het spontaan verder ontwikkel deur verhoudings wat gegroei het met van die ouers van die jeuggroep se lede.

Oggenddienste: 09:00 met kinderkerk by Hoërskool Oudtshoorn in Jan van Riebeeckstraat.
Jeug: 18:00 elke Donderdag in die Georgie by Hoërskool Oudtshoorn.
Selgroepe: 18:30 elke Woensdag by Klein Karoo str 27.


Jurgens 076 053 4763 | Gisela 084 517 6830

sermon audio