Heroes of the Bible/Helde van die Bybel

Noah’s ark. Abraham’s faith. Joseph’s dreams. Joshua, Deborah and Gideon’s courage. These larger-than-life figures’ stories come alive in Alida Bornman’s children’s book Heroes of the Bible, which is now going for its second print after its release last year. Vividly illustrated by Lenka Cronjé, the book chronicles the stories of true heroes who trusted in … Read more

ShofarBand’s latest album, ‘Behold’, turns our gaze to God

After the release of their previous album, We Won’t Be Afraid, Shofarband felt God clearly tell them to start a School of Worship, asking them, “What does worship that’s in Spirit and truth actually look like?” For two years they took a break from writing songs to wait on God, realign their hearts with His … Read more

Dagstuk deur Heinrich Titus

by Ps. Heinrich Titus Liewe vriende, Ons kom aan die einde van nog ’n jaar wat verbygesnel het teen ’n verbysterende spoed. Ek wil vir ieder en elk dankie sê vir jul onvermoeide toewyding om vir ons as kerkfamilie te bid tydens hierdie oorgangsjaar. Laat my toe om ’n stukkie van my pad met jou … Read more

Devotional by Heinrich Titus

by Ps. Heinrich Titus Dear Friends, At the end of another year which has sped by at break-neck speed, I want to thank you for your tireless commitment to praying unceasingly for us as a church family during this year of transition. Allow me to share a bit of my journey with you. At the … Read more

Reflecting on 2016

by Fred May Dear friend, We look back on a year in which we’ve seen history being made in a truly remarkable yet unexpected way. The elections in America reminded us once again how the world has, in a very real sense, become a village. I watched children’s birthday parties – even here in South … Read more

Die familiebyeenkoms 2016

deur Fred May Wanneer Christus oor Sy kerk van die eindtye praat, sê Hy die volgende: “Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet” (Mattheus 25:1 OV). Hy sê dat alhoewel ons almal in dieselfde stadium van halfgereedheid sal wees, … Read more

The family get-together 2016

by Fred May Christ, when speaking on the state of His Church in the last days, said the following – “At that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.” (Matthew 25:1 NIV) He said that while we’d all be in a … Read more

reflecting on 2015

by Fred May For me, the past year has been quite an extraordinary journey on so many levels. When it started I had already committed myself to an extended ministry sabbatical. And while we all may enjoy the idea of savouring an extended break from daily responsibility and labour, I discovered that there may be … Read more

‘n terugblik op 2015

deur Fred May Vir my was die afgelope jaar op meer as een vlak ’n buitengewone reis. Met die aanbreek daarvan was ek reeds verbind tot ’n verlengde bedieningsabbat. En terwyl die idee van ’n lang ruskans van daaglikse verantwoordelikhede en werk genotvol mag klink, het ek ontdek dat daar ’n onverwagse, betekenisvolle onderskeid tussen … Read more

die herstel van ‘n kultuur van dissipelskap

deur Fred May Hieronder volg ’n uittreksel uit die uitgebreide teks van die nuwe Encounter-module wat die bestaande Fondasie 3 (Nalatenskap) eersdaags vervang en aanvul. Die deurlopende tema van die nuwe kursus is dié van die liefde asook ’n bepaalde verhoudingsgerigtheid as goddelike prioriteite. Ons poog dan ook om die praktiese uitwerking van hierde fokuspunte op … Read more

restore a culture of disciple-making

by Fred May   The following is an excerpt from the script for the upcoming Encounter module to replace/supplement the existing Foundation 3. The central theme is love and relationship as divine priorities as we consider their practical implications for spiritual growth. Love, and all the other fruit of the Spirit, ‘…joy, peace, patience, kindness, … Read more

the unfinished assignment

by Fred May Dear friends I’ve not written to you in many months, which is regrettable, I know, but I’m sensing a positive urge to write, to speak to you, again. Since, in the last while, the storm has taken its toll on relationships generally, I’ve been made aware of the limitations and risks in … Read more